Những bộ thiết kế nhận diện thương hiệu đẹp

 

Hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm chuẩn hóa hình ảnh của thương hiệu, chuẩn phối hợp màu sắc, font chữ, kích thước để thương hiệu luôn có sự đồng nhất trong thiết kế tạo ra những đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu mình với hàng ngàn thương hiệu khác. Dưới đây là 15 bộ thiết kế nhận dạng thương hiệu đẹp được sưu tầm từ Behance.

 

WHAT IF YOU HIRE AREK

 

GLASSWEAR INDUSTRIES IDENTITY

 

TRADITIONAL CHINA MEDICINE

 

MEMORIAL MUSEUM OF SIBERIA

 

WHITE PAGES

 

CAPE HORN YACHT SERVICES

 

BLAKE RIGLER IDENTITY

 

4NETWORKS IDENTITY

HOSPITAL DE BRAGA

 

SEMET IDENTITY

 

MYLÈNE POISSON SOMMELIÈRE

 

LINGUA VIVA - LANGUAGE SCHOOL

 

KEMPELI REBRANDING

 

GRID BEAR - CORPORAGE IDENTITY

 

Nguồn: Y2Graphic

 

 

Bài viết liên quan