Bộ nhận diện thương hiệu của Roger Oddone

Hôm nay, xin giới thiệu với các bạn một vài bộ nhận dạng thương hiệu của Roger Oddone đến từ đất nước Brazil. Hệ thống nhận diện thương hiệu này sẽ là nguồn cảm hứng cho ngày làm việc mới. Bạn có thể xem thêm chi tiết tại trang chủ của tác giả.

 

VOGA

 

 

 

 

 

TAIAMA

 

 

 

 

 

FTNS

 

 

 

 

 

ETHNIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOVA

 

 

 

 

 

Nguồn: Y2Graphic

 

Bài viết liên quan